Par argentīnas tango mācīšanos

Uz sākumuPar_mani.html
 

Argentīnas tango ir sociāla deja, un tā atšķiras no visām pārējām dejām, tāpēc neatkarīgi no tā vai ir kāda iepriekšēja dejošanas pieredze, vai arī tādas nav, Argentīnas tango ir jāsāk apgūt no pamatiem. Argentīnas tango savā būtībā nav sarežģīta deja, bet prasa pacietīgu un sistemātisku darbu, lai tā atklātos un ļautu baudīt tās neizsmeļamo valdzinājumu.


Argentīnas tango dejo divi partneri, no kuriem viens (parasti vīrietis) vada un otrs (parasti sieviete) seko. Lai to izdarītu ir, jāiemācās pareizi iet, mainīt iešanas virzienu un iet dažādos virzienos, saglabāt savu un partnera asi, kā arī līdzsvaru. Jāiemācās ko nozīmē vadīt un ko sekot, kā pareizi un skaidri dot vadīšanas zīmes un impulsus, kā šo vadību pareizi nolasīt un izsekot.


Jāiemācās pielietot atvērto, vaļējo un ciešo satvērienu. Jāapgūst tādus tango pamatelementus kā krustiņš, pivots, očo uz priekšu un atpakaļ, sendvičs, parada, amerikano, sakada, gančo, barida, giro jeb molinete, boleo u.c. Jāprot apturēt soli, pārtraukt kustību, mainīt svaru, lietot gan paralēlo gan krustenisko iešanas sistēmu.


Jāprot dejot mūzikas ritmā, kā arī kombinēt pamatelementus, lai veidotu savu deju, esot iejūtīgiem pret partneri un tolerantiem pret citiem dejotājiem sev apkārt.


Ir arī jāzin tango etiķete, un vispārpieņemtās tango sabiedrības uzvedības normas gan milongās, gan citur. Jāprot uzlūgt uz deju un arī, kā akceptēt vai noraidīt uzaicinājumu. Jāzin kā uzvesties uz deju grīdas, dejas izkārtojums, kustības virziens, apdzīšanas iespējas, kā arī jārespektē citi dejotāji.


Pēc tam kad apgūti dejas pamatprincipi var sākt nopietnāk pievērsties dažādām soļu, pozīciju un elementu kombinācijām, kā arī sarežģītāku elementu apguvei. Argentīnas tango savās atklāsmēs ir neizsmeļams, gan no dejas tehniskā izpildījuma, gan arī kombināciju un iespēju viedokļa. Nodarbojoties ar šo deju košas krāsas, spilgtas emocijas un jaunatklāsmes ir garantētas daudzu jo daudzu gadu garumā.